@לדעת-ש-ס אין קשר זוהי תוכנה אחרת לגמרי שפותחה לזיכוי הרבים לגודל מעלת העניין